XZEROS BETYDELSE

XZEROS BETYDELSE

Xzero har utvecklat en ny teknik för att tillverka absolut rent vatten för nanoelektronikindustrin.

Bakgrund

Xzero skall år 2020 lansera en ny teknik för vattenbehandling inom nanoelektronikindustrin. Arbetet genomförs i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), och EU: s nanoelektronikforskningscenter, imec, i Leuven.

Affär

Den nya tekniken har visat sig att effektivt ta bort även de minsta partiklarna (sub-20 nano) från renvatten vilket dagens spetsteknik inte gör. Eftersom linjebredden i integrerade kretsar blir allt mindre kommer dessa små nanopartiklar att öka antalet kasserade produkter vid tillverkning av integrerade kretsar. Xzero-tekniken kommer att minska kassation och förbättra avkastning och därmed lönsamhet i framtida nanoelektronikfabriker.

Konsekvens för kunden

En framtida normalstor tillverkningsfabrik i nanoelektronik antas komma att ha en årlig omsättning på cirka 50 miljarder $ dollar. Varje procentuell minskning av kasserade produkter kommer därför att ha ett årligt värde på cirka 500 miljoner $. Installationskostnaden för Xzero-utrustning i en liknande nanoelektronikfabrik förväntas vara högst 60 miljoner $. Investeringen kommer således att vara extremt lönsam för kunden.

Konsekvenser för Xzero

En vattenanläggning för en normal nanoelektronikfabrik kommer att producera flera miljoner liter vatten per dag. Bruttovinsten för ett sådant system kan beräknas till 30 miljoner $. Av detta kan nettoresultatet beräknas till 15 miljoner $.

Betydelse för Europa

Xzero kommer att bidra till att återuppliva den en gång världsledande europeiska tillverkningen av integrerade kretsar och ge Europa en del i den framtida nanoelektronikbranschen.

Marknadsföring

Xzero har ett samarbetsavtal med imec och sekretessavtal med två av de största internationella nanoelektronikproducenterna. Dessa avtal kommer att öppna vägarna för en framgångsrik marknadslansering.

Nuvarande status

Xzero har utvecklat och testat flera modeller och piloter och en demonstrationsanläggning. Under 2017 har arbetet börjat för att industrialisera och kommersialisera tekniken.

Maj 2017