Testutrustning beställd av imec

 i Nyheter

Xzero har under två års tid genomfört tester med kontinuerligt förbättrade prototyper på imec – EU:s center för avancerad nanoelektronik, för att utveckla en metod att behandla särskilt besvärliga restprodukter från nanoelektronikindustrin. Under hösten 2017 startade KTH ett doktorandprogram för att delta i detta projekt

I december 2017 följde imec upp med en beställning av en specialutrustning för att tillverka Type1 Ultrarent Vatten, vilket ju är Xzeros huvudprodukt. Den beräknas bli färdig under första halvåret 2018 för att sedan testas grundligt av imec under resten av året.