RENT VATTEN GER LÖNSAMHET

RENT VATTEN GER LÖNSAMHET

Kvaliteten på processvattnet är en viktig faktor för lönsamheten inom nanoelektronik.

Vid tillverkning av nanoelektroniska komponenter inom halvledarindustrin används den högsta klassen (Typ 1) av renvatten (Ultrapure Water – UPW). Komponenterna består av tusentals integrerade kretsar. Komponenterna måste rengöras efter varje tillverkningssteg, vilket innebär att det sköljs i UPW hundra gånger eller mer för att avlägsna alla kemikalier och reaktionsprodukter som har använts i processen. Även den minsta förorening som finns kvar i komponenten kan orsaka funktionsfel, vilket gör att komponenten måste kasseras i det slutgiltiga kvalitetstestet. Att komponenter måste kasseras minskar lönsamheten. Ju renare vatten, desto högre lönsamhet.