Registrering av emissionsärendet I

 i Nyemission 2019, Nyheter

Registrering av emissionsärendet pågår hos Bolagsverket, därefter börjar banken placera ut aktier på respektive konton. Detta beräknas ske i slutet på januari. Om någon ändring sker meddelas det under “Nyheter” på denna sida.