Registrering av emissionsärendet II

 i Nyemission 2019, Nyheter

Den andra delen av emissionen för de som betalade efter 20 dec har nu registrerats av Bolagsverket och utplaceringar pågår. Detta skall vara avslutat före den 7 mars 2020.