Rapport Fjärrsyn

 i Nyheter
Här redovisas undersökningar av hur fjärrvärmedriven membrandestillering kan användas för att rena vatten i industriprocesser.