Nyheter för första halvåret 2020

 i Nyheter

En sorgliga nyhet är att vår VD Vinay Chand har avlidit. Han hade olika befattningar i Xzero redan från det att företaget startades och var innan dess anställd av Scarab som marknadschef.

Miriam Åslin har utsetts till tillförordnad VD och vi har anlitat Andreas Törnblom som chef för affärsutveckling. Andreas rekryterades från Transrail Sweden AB där han var VD. Vårt focus för tillfället är att leverera utrustning för test och utvärdering till imec. Även om resten av utrustningen har varit klar under lång tid har tillverkningen av kärnkomponenten försenats flera gånger av olika tekniska svårigheter. Just nu verkar dessa svårigheter ha lösts och vi räknar med att leverera testutrustningen efter sommaren.

Under tiden har vi fått en order från ett internationellt företag att bygga en labbutrustning för tillverkning av referensvatten. Istället för att bara bygga en har vi, efter att ha studerat marknaden, beslutat att utveckla en kommersiell utrustning som också kan säljas till andra avancerade labb.

Utrustningen testas först av vår första kund efter leverans under 2020 och lanseras sedan på marknaden 2021.

Vi har också planerat en utvidgning av vår försäljning av vårt referensvatten Type1 i behållare med små volymer och finslipar just nu arrangemangen för att denna produkt ska kunna säljas på nätet.

Vår årsstämma kommer att hållas den 21 oktober 2020 och vi kommer att hålla informationsmöten i Stockholm, Göteborg och Malmö i oktober. Årsmötet är för registrerade aktieägare. Informationsmötena är öppna för alla intresserade.