KONKURRENTERNA

KONKURRENTERNA

För att åstadkomma så rent vatten som möjligt använder den etablerade vattenreningstekniken en stor mängd olika tekniker i rad. Varje steg är avsett för att ta bort en specifik grupp av föroreningar, men varje steg kan även orsaka nya föroreningar som måste avlägsnas genom ett senare steg. Ofta används 15-20 reningssteg i följd.

Ett typiskt konventionellt renvattensystem kan se ut på följande sätt:

I LastRinse skiljer man bara på två typer av föroreningar. Flyktiga och icke-flyktiga. LastRinse tar bort flyktiga ämnen genom avgasning. Rent vatten extraheras sedan molekyl för molekyl från återstående vatten. Överskottet omvandlas till en koncentrerad saltlösning. En del av saltlösningen tappas kontinuerligt av och kan därefter koncentreras till fast avfall genom indunstning.