Kinas nanoelektroninkindustri växer snabbt

 i Nyheter

Ur … Integration with global ecosystem key to growth of China’s semiconductor industry, av Lung Chu, President of SEMI China, Solid State Technology, 10 maj 2018.

År 2017 uppnådde den globala halvledarindustrins omsättning en sjuårstopp, och ökade med 22 procent till närmare 420 miljarder USD, och inträdde i en ny tillväxtfas med konstgjord intelligens (AI), 5G och andra nya teknologier som leder uppsvinget mot större segmentering, diversifiering och decentralisering av marknaderna. Framväxten av smarta bilar, smarta städer, smart medicin, AR/VR och andra nya marknader ledde fram till listan av nya tillämpningar.

De globala investeringarna i halvledarutrustning nådde ett rekord på 56 miljarder USD år 2017, med Korea som främsta motor. År 2017 investerade enbart Samsung 25 miljarder USD i halvledarutrustning, följt av TSMC (10,8 miljarder USD), Intel (11,5 miljarder USD), Hynix (8,5 miljarder USD), Micron (2,5 miljarder USD), SMIC (2,3 miljarder USD) och YMTC (2 miljarder USD).

Den snabba tillväxten av Kinas halvledarindustri har skapat oro i många länder över Kinas växande inflytande, så att vissa, framför allt USA, går så långt som att införa handelsrestriktioner. Andra länder, innefattande Japan, Korea och Taiwan, har följt efter.

Att uppmuntra utvidgat samarbete med utländska halvledartillverkare för öppenhet och ömsesidig fördel borde var bästa sättet för Kina att övervinna hinder för utvecklingen av dess halvledarindustri. Under tiden kommer Kina att fortsätta sträva efter att bli en del av den globala halvledarindustrin och att bli en nyckelspelare.

År 2018 förväntas Kina gå förbi Taiwan vad gäller utgifter för utrustning för att uppnå andraplatsen efter Korea.

Ytterligare kunskap om utvecklingen i Kina finns på:

www.hisilicon.com (Hisilicon ägs av Huawei)
www.smics.com (Spreadtrum ägs av Tsinghua Unigroup som ägs av Tsingua Holdings)
www.ymtc.cn/ymtc (Yangtze Memory Technologies Ltd.)