Nanoelektronik är den mest avancerade industrisektorn idag. Den ligger idag i ett utvecklingssteg mot AI, självstyrande bilar och kvantdatorer. Allt utvecklas i en rasande hastighet. Tillverkning ställer ökade krav på rent vatten, ren luft och rena material. Xzero har en erkänd världsledande teknik för vattenbehandling för nanoelektronik. Xzeros affärsidé är att sälja utrustning till nanoelektronikindustrin för framställning av ultrarent vatten i samarbete med etablerade leverantörer.

Historisk kursutveckling

2001 100 SEK
Split 1/10 10 SEK
Sept. 2004 11 SEK
Jan 2006 18 SEK
March 20072 20 SEK
Nov 2009 30 SEK
Sept. 2010 30 SEK
Nov / Dec 2010 35 SEK
Dec. 2011 30 SEK
April 2012 32 SEK
2012/2013 40 SEK
Aug. 2013 20 SEK*
June 2015 45 SEK
May / June 2017 50 SEK
May / June 2018 60 SEK
November 2019 65 SEK

*Endast till aktieägarna

Ta del av vår Business Plan

Årsredovisningar

2017

2018