HISTORIK

HISTORIK

Xzero har utvecklat en ny teknik för tillverkning av extremt rent vatten.

Demo-enhet för Sandia, USA

Testenhet för Sjöstadsverket, Stockholm, Sverige

Vi beställde den fösta prototypen från ABB Corporate Research i Västerås. När den blev klar och testad valdes den ut till ett testprogram i USA av ett konsortium bestående av den amerikanska branschens institut för halvledarforskning (Sematech), Förenta Staternas Miljödepartement (EPA) och Förenta staternas försvarsdepartement (DoD) .

Utvärderingen utfördes av Sandia National Laboratories i Albuquerque, New Mexico, USA (www.sandia.gov). Slutsatsen var att Xzeros utrustning i endast två steg producerade lika rent vatten som de existerande konventionella systemen som använder omkring tjugo rengöringssteg.

Sedan testerna gjordes på Sandia har Xzero arbetat med långtidstestning, optimering av produktionsmetoder och förbättrad systemdesign. Arbetet har också utförts för att öka effektiviteten i vatten- och energiförbrukningen, för att utveckla komponenter och biutrustning och för att utveckla nya material, bättre komponenter och förbättrade tillverkningsmetoder.
Föroreningar som andra system kan vara svåra att avlägsna, såsom kiseldioxid, TOC, arsenik, bor och nanopartiklar avlägsnas helt av Xzeros-systemet.

År 2018 påbörjades att program för att industrialisera och marknadslansera den första kommersiella produkten – LastRinse.