Nyemissionen fulltecknad: Angående avräkningsnotor

 i Nyheter

Xzero AB:s nyemission avslutades den 25 november och blev fulltecknad.
Avräkningsnotor skickades ut med posten torsdagen den 28 november. Likviddag är förlängd till den 10 december. Om inte avräkningsnotan kommit fram i tid ber vi er kontakta info@xzero.se omgående.