Vår produkt ?

Utrustning som gör ultrarent vatten
för nanoelektronikindustrin

Vår teknik?

Enkel och unik!

Vårt mål:

Användaranpassad
utrustning!

Vår fördel:

Absolut rent vatten!

Xzero har utvecklat ett system för tillverkning av renvatten.

Alla svåra ämnen, till exempel Kisel, Bor och Arsenik tas bort, och även de minsta nanopartiklarna.

Inga kemikalier behöver användas

Kärnan i Xzeros teknik är ett vattenavstötande membran som avskiljer samtliga föroreningar.

Lätt att använda

Föroreningar som andra system har svårt att avlägsna helt, som kiseldioxid, TOC, arsenik, bor och nanopartiklar avlägsnas helt.

Inga höga tryck eller temperaturer

Reningen äger rum vid temperaturer under 100° C och vid omgivningstryck.

Lägre kostnader

Eftersom Xzero med två steg ersätter ett stort antal steg i existerade teknik blir kapitalkostnaden mycket lägre. Även driftskostnaden blir lägre där man kan utnyttja det stora värmeöverskottet i nanoelektronikfabriker.

Inga kemikalier behöver användas

Kärnan i Xzeros teknik är ett vattenavstötande membran som avskiljer samtliga föroreningar.

Lätt att använda

Föroreningar som andra system har svårt att avlägsna helt, som kiseldioxid, TOC, arsenik, bor och nanopartiklar avlägsnas helt.

Inga höga tryck ellertemperaturer

Reningen äger rum vid temperaturer under 100° C och vid omgivningstryck.

Lägre kostnader

Eftersom Xzero med två steg ersätter ett stort antal steg i existerade teknik blir kapitalkostnaden mycket lägre. Även driftskostnaden blir lägre där man kan utnyttja det stora värmeöverskottet i nanoelektronikfabriker.

Inga kemikalier behöver användas

Kärnan i Xzeros teknik är ett vattenavstötande membran som avskiljer samtliga föroreningar.

Lätt att använda

Föroreningar som andra system har svårt att avlägsna helt, som kiseldioxid, TOC, arsenik, bor och nanopartiklar avlägsnas helt.

Inga höga tryck ellertemperaturer

Reningen äger rum vid temperaturer under 100° C och vid omgivningstryck.

Lägre kostnader

Eftersom Xzero med två steg ersätter ett stort antal steg i existerade teknik blir kapitalkostnaden mycket lägre. Även driftskostnaden blir lägre där man kan utnyttja det stora värmeöverskottet i nanoelektronikfabriker.

Business Plan

Ta del av vår vision och se hur vi ska åstadkomma våra mål!

Xzeros teknik

Läs om vår nya teknik i den ledande branschtidningen för Renvatten.

Investerare

Betydelsen av Xzero

Xzero har utvecklat teknik för vattenbehandling inom nanoelektronikindustrin som öppnar vägen för ytterligare miniatyrisering av tekniken

Ledningsgrupp

 • Miriam Åslin
  Miriam Åslin PROJEKTLEDARE
 • Aapo Sääsk
  Aapo Sääsk ORDFÖRANDE
 • Vakant
  Vakant VD
 • Henrik Unné
  Henrik Unné Styrelsemedlem
 • Håkan Klingén
  Håkan Klingén Styrelsemedlem