Xzeros system för ultrarent vatten

Xzero har utvecklat ett system för produktion av ultrarent vatten för halvledarindustrin.

Kiseldioxid, TOC, arsenik, nanopartiklar och andra typer av föroreningar som nuvarande vattenreningsteknik har svårt att få bort är lätta att ta bort med Xzeros system.

Vårt utvecklingsarbete påbörjades med tester av returvattensystem för sköljvatten i mikroelektronikindustrin i ett utvärderingsprogram beställt av USA gemensamma halvledarforskning (SEMATECH) och finansierat av US Environmental Protection Agency (EPA) och US Department of Defence som genomfördes på Sandia National Laboratories i USA (www.sandia.gov).

Utvärderingen gav resultatet att Xzeros prototyp som arbetade i två steg hade lika bra avskiljningsförmåga som de upp till tjugo steg som standardutrustningen använde sig av.

Sedan detta positiva resultat har Xzero arbetat med att utveckla tekniken förr kommersiell tillverkning genom långtidstestning av olika utrustningar, optimering av tillverkningsmetoderna för kommersiell utrustning och förbättring av systemets utformning vad gäller renhet av material i komponenter. Vidare har ansträngningar gjorts för att öka effektiviteten av vatten-och energiförbrukningen.

 Xzeros första fullskaliga test gjordes 2006 vid ett värmekraftverk i Nyköping (Sverige) i samarbete med Vattenfall AB och Kungliga Tekniska Högskolan. Testresultaten resulterade i en positiv rapport publicerad av Värmeforsk.

Därefter genomförde Xzero ett projekt i samarbete med KTH och IVL (Svenska Miljöinstitutet)  på Hammarby Sjöstadsverk (Stockholms). Projektet finansierades av Naturvårdsverket och visade att Xzeros teknik avlägsnar läkemedelsrester från avloppsvatten effektivare än någon annan teknik.

Xzero har också genomfört framgångsrika testprogram för att behandla koncentrat från avsaltningsverk i Doha, Qatar och Jeddah, Saudiarabien.

Under 2014 genomförde Xzero framgångsrika tester tillsammans med KTH för att avlägsna nanopartiklar från vatten.

Sedan 2014 samarbetar Xzero med ledande institut inom mikroelektronikforskning för att introducera tekniken till de mest avancerade tillverkarna av mikrokretsar där främst förmågan att avlägsna nanopartiklar är av intresse.

 

 

 

Demonstrationsenhet för Sandia, USA

Demonstrationsenhet för Sandia, USA

Testanläggning för Hammarby Sjöstadsverket

Testanläggning för Hammarby Sjöstadsverket, Stockholm, Sweden

Demonstrationsanläggning för GWSC, Qatar

Demonstrationsanläggning för GWSC, Qatar