Nyheter

Kinas nanoelektroninkindustri växer snabbt
Läs mer om Kinas nanoelektronikindustri
2018-08-06
Om registrering av aktier
Den senaste emissionen ligger nu för registrering hos Bolagsverket och utplacering av aktier beräknas ske i augusti
2018-07-27
Årsstämma 2018 - 2 maj
Kallelse till årsstämma 2018, den 2maj.
Gå till Investerare > Informationsmöten och anmäl er.
2018-04-23
Tolv miljoner till lansering av ultrarent vatten
Xzero AB (Publ) har tillsammans med ett 50-tal andra företag blivit utvalda av Europeiska innovationsrådet till att få ett bidrag för att skala upp, marknadsföra och internationalisera sitt erbjudande. Xzero får tolv miljoner kronor för att förändra nanoindustrin med sin unika framställning av absolut rent vatten.
2018-04-08
Xzero erhåller ett bidrag på 1,3 miljoner euro från EU
Xzero kommer att få 1,3 M€ för ett tvåårigt industrialiserings- och marknadsstartprogram för sin produkt ”Last rinse” som gör absolut rent vatten för nanoelektronikindustrin.

Xzeros ULTRAWAT-projekt har valts ut efter en hård granskning. Det är ett 1154 behöriga ansökningar från 17 olika länder som godkänts i det nya europeiska innovationsrådets (EIC) -program.

Även för HVR betyder detta en stor framgång genom ett erkännande av HVRs teknik som har som motto: ”Om du ändå ska köpa en vattenrenare… köp en som tar bort alla föroreningar och gör absolut rent vatten.”

Här är ett utdrag ur ett medieutlåtande från EU:

"57 toppklassiga innovatörer utvalda för finansiering inom EIC SME Instrument

Totalt 57 små och medelstora företag från 17 länder har blivit utvalda för finansiering under senaste rundan av SMB-instrumentet. Detta är den första omgången av småföretag som valts under det nyligen lanserade europeiska innovationsrådet (EIC).

Företagen, utvalda efter granskning av professionella bedömare och personliga intervjuer av en jury av innovatörer, entreprenörer och riskkapitalister, kommer att få sammanlagt 94,25 miljoner euro att dela mellan sina projekt för att skala upp och internationalisera.

Exempel på de utvalda projekten inkluderar en 3D-skrivare för mat; en innovativ behandling för bröstcancer; VR som kan uppnå mänsklig ögonupplösning; en multi-aktiv kartongförpackning som förlänger hållbarheten för grönsaker med 40 % och en ny typ av biologiskt nedbrytbar bioplast.

Carlos Moedas, EU-kommissionär för forskning, vetenskap och innovation, säger: ”Pilotprojektet från Europeiska innovationsrådet har etablerats för att stödja entreprenöriella företag med banbrytande teknik och en tydlig förmåga att skapa nya marknader. Denna första grupp av innovatörer har verkligen den potentialen. "....

Varje projekt kommer att få upp till 2,5 miljoner euro för att finansiera innovationsaktiviteter som demonstration, testning, piloter och uppskalning. Dessutom kommer företagen också att dra nytta av 12 dagars gratis affärscoaching och affärsaccelerationstjänster.

Utdrag 13/03/2018 från: https://ec.europa.eu/easme/sv/news/57-top-class-innovators-selected-funding-under-eic-memeinstrument

2018-03-22
Testutrustning beställd av imec
Xzero har under två års tid genomfört tester med kontinuerligt förbättrade prototyper på imec – EU:s center för avancerad nanoelektronik, för att utveckla en metod att behandla särskilt besvärliga restprodukter från nanoelektronikindustrin. Under hösten 2017 startade KTH ett doktorandprogram för att delta i detta projekt

I december 2017 följde imec upp med en beställning av en specialutrustning för att tillverka Type1 Ultrarent Vatten, vilket ju är Xzeros huvudprodukt. Den beräknas bli färdig under första halvåret 2018 för att sedan testas grundligt av imec under resten av året.
2018-01-22
Sammanfattning av årsstämma i Xzero den 25 oktober 2017
Stämman hölls kl 18.00 i KTH:s lokaler i Stockholm. Stämman öppnades av Aapo Sääsk som också valdes till ordförande.

Aapo redogjorde för bolagetsverksamhet under det gångna året där bolaget gjort många framsteg. Xzero har startat försäljning av referensvatten på hemsidan type1water.com och det ska även fungera som ett marknadsföringsfönster. Om försäljning blir tillräcklig planerar bolaget att anställa en person för att ansvara för fortsatt marknadsföring och hantera orders. Vidare har bolaget fortsatt samarbetet med imec i Belgien och det fortsätter att vara framgångsrikt. Alla tester som gjorts har visat positivt resultat och det har i sin tur hjälpt bolaget att teckna sekretessavtal med ett flertal stora tillverkare av nanoelektronikkomponenter. Bolaget har också anställt två rådgivare, Harald Näslund och Bo Bängtsson för att på bästa sätt nå marknaden. Dessutom har bolaget också ansökt om att få EU-bidrag via projektet Horizon 2020.

Frågor ställdes kring marknadens storlek och behov. Aapo svarade att marknaden är i miljardklassen och Harald Näslund berättade att det finns ett stort behov av ultrarent vatten inom nanoelektronikindustrin och de metoder och utrustning som finns på marknaden idag är otillräckliga.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet och ledamöterna Håkan Klingén, Henrik Unné och Aapo Sääsk omvaldes. Aapo Sääsk omvaldes till ordförande. Till revisor omvaldes Johan Isbrand.

Inga övriga frågor ställdes och stämman avslutades.
2017-10-26
Leverans av Type1Water
Leverans av Type1Water är på väg till alla er som tecknade sig i vår senaste nyemission. Inom 3 veckor skall alla ha fått leveransen. Vårt vatten finns även att beställa på Type1Waters hemsida.
2017-10-12
Xzeros reningsteknik en spjutspets in i den växande nanoelektronikindustrin
Xzero AB (publ) är idag ensamma om att erbjuda en vattenreningsteknik
som klarar nanoelektronikindustrins framtidskrav på ultrarent processvatten. Marknaden är gigantisk. Efter övertecknad nyemission går Xzero vidare i arbetet med att kommersialisera sin världsunika reningslösning.
Kända branschexperter har knutits till bolaget för att hjälpa till med marknadslanseringen.
2017-10-09
Nyemission övertecknad
Xzeros nyemission blev övertecknad. Styrelsen kommer att besluta om övertilldelning. Information om utplacering kommer att skickas till dem som tecknade samtidigt med information om leverans av bonusgåvorna av ultrarent vatten från type1water.com
2017-06-19
Doktorsavhandling baserad på studier av vår teknik
Daniel Woldemarian har genomfört tester på utrustning levererad av Scarab och dess dotterbolag i samarbete med flera olika industriföretag. I sammanfattningen till hans doktorsavhandling kan man läsa:
"Membrandestillation (MD) är en ny termiskt driven teknik som kan uppnå extremt hög miljöprestanda genom att den är effektiv och i hög grad kan drivas av förnybara energikällor. Fjärrvärmesystem, särskilt de som drivs av biomassa, utgör en idealisk värmeförsörjning för ett MD-system. Avhandlingen presenterar en teknoekonomisk bedömning av fjärrvärmedriven MD för vattenrening i utvalda industriella applikationer. Studien analyserar MD-systemets separationsprestanda och kostnader i olika fjärrvärmeintegrationsscenarier. Analyserna baseras på tre typer av semi-kommersiella MD-moduler, med experiment utförda på laboratorie- och pilotskala. Fallstudierna innefattar: borttagning av läkemedelsrester från avloppsvatten i ett kommunalt avloppsreningsverk; avloppsvattenrening i läkemedelsindustrin; uppkoncentrering i av alkohol i en bioetanolproduktionsanläggning."
2017-06-18
Nyemission
Xzeros nyemission startar den 22 maj. Information kring nyemissionen inklusive fullständigt memorandum ligger nu på nätet. Där kan du också läsa om Xzeros informationsmöten i Stockholm, Göteborg och Malmö.
2017-05-22
Nya kunder till referensvatten - Type1water
Xzero har nu tre fasta kunder för Type1Water. De har kommit på rekommendationer.  Vi uppdaterar för närvarande tillverkningsanläggningen för högre kapacitet och börjar med regelbunden marknadsföring av Type1water i september 2017. Fram till dess är naturligtvis nya kunder välkomna att beställa på Type1water-webbplatsen.
2017-05-02
Rapport
Xzeros verksamhet 2016
2017-03-15
Type1 Water
Hantering av nanopartiklar blir allt viktigare i den avancerade nanoelektronikindustrin. Xzero har utvecklat utrustning som är särskilt effektiv för att separera nanopartiklar.

Vi har därför börjat sälja ultrarent vatten i flaskor för referensanvändning. Vår första kund är Manta Instruments i San Diego, Kalifornien. Manta utvecklar ny teknik för mätning av nanopartiklar och har bedömt Xzeros vatten som den bästa på marknaden.

Vi har lanserat en speciell domän för försäljning av små mängder referensvatten.
2016-11-04
Nu är vi världsmästare på nanopartiklar
Xzero fick i april sin första kommersiella order. Det är små mängder vatten som vi producerar i vår labutrustning och ur ekonomisk synpunkt betydelselöst. Men ordern visar att vi är på rätt väg.
Den kommer från MANTA Instruments Inc. La Jolla, CA, USA. MANTA utvecklar instrument för att upptäcka de minsta nanopartiklarna. Xzeros vatten är renare än något annat vatten som de kan få tag på och de ska använda det som referens.

Hittills har alla våra tester på nanopartiklar skett med de nya små labutrustningarna som gör 2 liter per timme. Inom kort har vi en utrustning på 20 liter per timme klar för fortsatta tester. Sen blir det 20 000 liter per timme och mer för halvledarindustrin.
2016-04-24
Om börsnotering
Information om börsnotering.
2016-03-21
Rapport Fjärrsyn
Här redovisas undersökningar av hur fjärrvärmedriven membrandestillering kan användas för att rena vatten i industriprocesser.
2016-02-24
Rapport IVL Membrane Destillation
Pilotstudien har skett på Hammarby Sjöstadsverk med bl.a.Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Naturvårdsverket.
Här redovisas bland annat våra lyckade försök med läkemedelsrester.
2016-02-24
Protokoll från årsstämman 2015
Signerat protokoll från årsstämman 2015.
2015-11-27
Köp eller sälj Xzeros aktier
Xzero har sedan länge en anslagstavla för köp och försäljning av bolagets aktier. Det är inte lika smidigt som att köpa och sälja noterade aktier. Eftersom det inte finns något marknadsvärde får köparen ringa eller mejla runt och förhandla med dem som har anmält att de vill sälja. Anslagstavlan finns här.

Anledningen till att vi ännu inte vill notera bolaget finns här.   

Hittills har anslagstavlan inte varit särskilt välbesökt eftersom få utomstående har känt till den. Vi kommer nu att göra den mer känd. Om du har några möjligheter att sprida kunskap om anslagstavlan är vi tacksamma om du gör det!
2015-11-20
Absolut Renat
Om testanläggningen i Henrikdalsberget.
2015-10-19
Om risker och möjligheter i att investera i ett nystartat bolag
Att lansera och notera nya bolag på de mindre listor, som har uppstått under de senaste decennierna, är ett lovvärt försök som har kostat småsparare stora pengar. Tyvärr har det inte lett till särskilt många nya framgångsrika företag.

Under en längre tid har börsen varit genomgående stark. Men det gäller inte alltid de nylig-en noterade bolagen. En genomgång i Aktiespararen i februari 2015 visar en lista på över trettio bolag som har fått se sina aktiekursen falla med mellan 65 och 94 procent.
2015-09-07
Utplacering pågår
Swedbank har nu påbörjat utplacering av de nya aktierna.

Avslutad
2015-07-20
Emission registrerad
Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och banken kommer nu att börja placera ut de nya aktierna.
2015-07-20
Genombrott för IBM: Världens mest kraftfulla mikrochip
IBM har tillsammans med ett konsortium innehållande bland annat Samsung och delstaten New York, tagit fram fungerande versioner av ultratäta mikrochip på 7 nanometer.
2015-07-14
Emission
Utplacering av de nya aktierna sker under juli månad.
2015-07-07
Xzeros nyemission fulltecknad
Xzeros nyemission fulltecknad.
2015-06-02
Svensk reningsteknik ger fler felfria kretsar
Läs artikeln i Ny Teknik från april 2015.
2015-05-18
Nanopartiklar
Det största bekymret för halvledarindustrin är hur man i framtiden ska avlägsna nanopartiklar när de börjar utgöra en fara för produktionen. När de blir så kallade ”killer particles”. Inom vattenreningsindustrin finns inga kända metoder för att rena vatten från nanopartiklar. Vi har därför låtit KTH göra en första test på att avlägsna silvernanopartiklar. Den har varit framgångsrik. Vi fortsätter testerna med andra typer av nanopartiklar.
2015-03-03
Första testenhet för avancerad halvledartillverkning
Xzero har utvecklat vattenreningsutrustning som ger möjlighet att minska defekter vid avancerad halvledartillverkning (20 nm linjebredd och lägre). En första testutrustning levererades för tredjepartstestning i december 2014. Tester kommer att starta i januari 2015.
2015-01-02
Scarabs informationsmöte i februari 2014
Videoklipp från Scarabs informationsmöte i februari 2014
2014-09-20
Rapport från informationsmöte
Rapport från informationsmötet den 20 februari 2014.
2014-03-15
Presentation från informationsmöte
Power Point presentation från informationsmötet den 20 februari
2014-03-14
Vårt smutsiga vatten
"Tysk dokumentär från 2013. Vårt dricksvatten innehåller alltfler
kemikalier och rester av läkemedel. Om vi inte gör något åt det hotar
det inte bara vår hälsa utan hela mänsklighetens fortlevnad. Även 11/9
02:00 i Kunskapskanalen och 12/9 02:00 i Kunskapskanalen. Du kan även se
den på SVT Play."

Våra tester på Sjöstadsverket visar att vi kan ta bort läkemedelsrester
och vi fortsätter med att testa andra kemikalier..
2013-09-09
Ultrapure Water Journal
Xzeros teknik förklaras i världens ledande vetenskapliga branschtidning för ultrarent vatten.
2013-08-15
Tekniken som renar avloppsvatten från läkemedel
Läkemedelsrester i avloppsvattnet är ett problem som hela tiden får stort utrymme i medierna. Med all rätt. Exempelvis ångestdämpande och lugnande preparat förändrar fiskar beteende, och ny svensk forskning från Umeå universitet visar att läkemedelsresterna kan ge oönskade effekter på hela ekosystem. Nu har emellertid KTH-forskare tillsammans med några industripartner tagit fram en vattenreningsteknik som tar bort Oxazepam och ett 20-tal andra
läkemedelsrester från avloppsvattnet.
2013-04-05
Sobril i avloppet påverkar aborrar
Utsläpp av läkemedel. Svensk studie presenteras i Boston

Abborren skyddas normalt av att leva i stim men under påverkan av ångestdämpande medicin blir den mer våghalsig och riskerar att bli uppäten.
Ångestdämpande mediciner ändrar abborrars beteende. Avloppsvatten med rester av sådana mediciner kan ge oönskade effekter på hela ekosystem, visar ny svensk forskning.

Den ångestdämpande medicinen oxazepam säljs i Sverige bland annat under namnet Sobril. Den minskar människors oro, liksom andra mediciner av klassen bensodiazepiner.

Men samma läkemedel gör också abborrar våghalsiga, osociala och glupska. Det visar ny forskning från Umeå universitet, som presenteras på det stora amerikanska vetenskapsmötet AAAS, som i år hålls i Boston.

- Dessa läkemedel är ju designde för att ändra människors beteende, så självklart förändrar de också beteendet hos djur, säger Tomas Brodin.

Han är forskare vid Umeå universitet och huvudförfattare till studien, som publiceras i veckans nummer av tidskriften Science.

Forskargruppen mätte först halten av oxazepam i olika svenska vattendrag, däribland Fyrisån i Uppsala. De mätte också direkt i abborrarnas muskler och kunde se att ämnet ansamlades där. I abborrarnas kött fanns omkring sex gånger högre halter av oxazepan än i vattnet där de levde.

Forskarna åkte sedan hem till sitt laboratorium och utsatte abborrar för olika halter av ämnet.

Det visade sig att även halter som bara låg något högre än de i Fyrisån hade dramatiska effekter på abborrarnas beteende. De blev mer aktiva, riskbenägna och asociala.

Normalt lever abborrar i stim, vilket gör dem mindre utsatta för rovfiskars angrepp. Asociala, aktiva abborrar löper större risk att bli uppätna av gäddor. Det innebär att ångestdämpande medel på sikt kan påverka hela vattendragets ekosystem, exempelvis öka eller minska förekomsten av alger.

Tomas Brodin betonar att oxazepam bara är ett av många läkemedel som via människors urin och våra avlopp går ut i sjöar och vattendrag.

– Det blir en cocktail av grejer och totaleffekten blir svår att överblicka.

Han betonar att han inte på något sätt vill hindra människor från att äta mediciner. Däremot menar han att det behövs kontroller av hur läkemedel påverkar djurs beteende.

– Redan i dag kontrollerar man ju om läkemedlen är giftiga. Det vore inte så svårt att också göra beteendetest. Det här är ett globalt problem, det gäller inte bara Fyrisån.

Årsmötet lockar många forskare
AAAS står för The American association for the advancement of science. Det är en ideell organisation som bildades 1848 för att främja vetenskap och forskning.

Föreningens årliga möte samlar tusentals åhörare, däribland forskare, lärare och journalister från många länder.

På årets möte framträder svenska forskare från Umeå universitet, Karolinska institutet och Stockholms universitet för att berätta om sina resultat.

AAAS ger ut Science, en av världens tyngsta vetenskapliga tidskrifter. DN

Karin Bojs, Dagens Nyheter
E-post: karin.bojs@dn.se
2013-02-15
Ny svensk reningsteknik stoppar läkemedel
Ur NY TEKNIK:
"En ny svensk teknik tar bort samtliga läkemedelsrester som finns kvar i renat avloppsvatten. Det visar försök vid Sjöstadsverket i Stockholm.

Dagens reningsverk är inte byggda för att rena bort läkemedel. Det gör att vissa av dem passerar rakt igenom och ut i vattendragen. I forskningsanläggningen Sjöstadsverket har forskare vid miljöinstitutet IVL och KTH under det senaste året testat reningsförmågan hos en membrandestillationsteknik utvecklad av det svenska företaget Xzero. "
2012-12-13
Removal of pharmaceuticals from treated municipal waste water
Xzero equipment removed all tested pharmaceuticals to below detection limits. The test were performed at Sjöstadsverket in Stockholm by the Swedish Environmental Research Institute.
2012-11-30
Xzero levererar en pilotanläggning till Qatar.
Xzero har färdigställt en demonstrationsanlägning åt Global Sustainable Water Center i Doha, Qatar. Anläggningen har en kapacitet på upp till 2000 liter/dygn och kommer att övervakas av ConocoPhillips.
2012-03-12
Från Ny Teknik
De testar ny teknik för att rena vatten, Ny Teknik
2012-01-25
Demonstrationsanläggning
En demonstrationsanläggning installerades för IVL (Svenska Miljöinstitutet) på Hammarby Sjöstadsverket. I anläggningen ska bl.a. göras tester av ultrarent vatten för mikroelektronikindustrin och för att testa bortagning av läkemedelsrester ur vatten.
2011-12-15
Avhandling om membrandestillation
Alaa Kullab disputerade om membrandestillation och med support av Xzero AB. Vi gratulerar!
2011-11-03

 

 

MD