Nyemission

Emissionen är avslutad och blev fulltecknad.

 

Emissionen 2017

Xzeros mål är att sälja stora anläggningar till nanoelektronikindustrin, vilka var och en tillverkar flera miljoner liter vatten om dagen.

Som ett första steg har Xzero i år börjat sälja världens absolut renaste vatten till speciellt krävande laboratorier.
Vi har också skrivit en avsiktsförklaring med imec som är EU:s främsta utvecklingscenter för nanoelektronik.
Nanoelektronik är grundkomponenten i datorer, mobiler, kommunikationssystem, elektronik för bilar och moderna tillverkningsmaskiner – i stort sett all industri.

Xzero har för avsikt att notera sig på Nasdaq First North i Stockholm under 2018.

 

Erbjudandet i sammandrag  
Teckningstid 22 maj – 5 juni 2017
Aktiepris 50 SEK
Teckning i poster på 200 aktier à 10 000 SEK
Likviddag 14 juni 2017
Antal nyemitterade aktier 100 000 st
Emissionsbelopp 5 000 000 SEK
2 000 000 SEK av emissionsbeloppet är garanterat av huvudägare
En skatterabatt på upp till 15 procent utgår enligt gällande regler.
Se nedan.

 

Skatterabatt
Från och med 1 december 2013 föreligger ett direktavdrag för riskvilligt kapital.
Avdraget gäller fysiska personer som investerar i mindre och medelstora onoterade företag.
Avdraget är maximerat till 50 % av kapitalinsatsen och maximerat till 650 000 kronor per person och år.
Köp av aktier i denna nyemission ger rätt till skatteåterbäring i enlighet med dessa regler.
För en person som har överskott i inkomstslaget kapital är investeringsavdraget värt 30 %.
D.v.s. en investering på 100 000 kr betingar 50 % x 30 % i skatterabatt, d.v.s. 15 %.
För en person som saknar överskott i inkomstslaget kapital men som har överskott i inkomstslaget tjänst eller rörelse, är skatterabatten på en investering på 100 000 kr 10,5 %.
Skulle Xzero lämna aktieutdelning de närmaste fem åren efter nyemissionen eller skulle Xzero genomföra andra kapitalöverföringar till aktieägare som använt investeringsavdraget, kan investeringsbidraget komma att behöva återföras.

 

 

Sammanfattning (pdf)

Memorandum (pdf)

Anmälningssedel (pdf)

Anmälningsformulär - teckna online.

Bilaga 1: Removal of nanoparticles (eng) En artikel av Aapo Sääsk som presenterades på Ultra Pure Water Conference i Phoenix, Arizona i november 2012 och publicerades i maj/juninumret av facktidskriften Ultra Pure Water. Denna presentation lade grunden till de samarbeten som Xzero har för närvarande.

Bilaga 2: (eng) Illustrativa bilder av halvledarindustrins utveckling och nuvarande status från SEMI som är halvledarindustrins intresseorganisation med nära 2 000 medlemmar.

Bilaga 3: Business Plan (eng)