Ultrarent Vatten

Nyemission  22 maj - 5 juni 2017 - Övertecknad

 

Xzero AB har utvecklat ett system för produktion av ultrarent vatten. Tekniken som bygger på membrandestillation tillåter endast vattenmolekyler att passera.

Alla resterande ämnen som t.ex kisel, bor och arsenik separeras fullständigt från matarvattnet.

Vår teknik är enkel och unik!

 

 

Nytt från XZERO