Köpa aktier

Vi kan inte förmedla priser utan priserna får göras upp mellan säljare och köpare.

Nedan finns en lista med säljare som har registrerats under de senaste 14 dagarna:

Namn Epost Telefon (dagtid)
Ragnar Andersson 2016nanne@@gmail.com 070-050 8142
Stig Söderlind stig.soederlind@gmail.com 0340- 83992
erik erikfellenius@gmail.com 0730934449
Lars-Göran Larsson larsgoranl@pp.varnamo.net 0705286503