Nyemission

Emissionen är avslutad

 

Emissionen 2018 blev övertecknad

Nanoelektroniken är den mest progressiva industrigrenen idag. Den utvecklas i en rasande fart. Tillverkningen ställer allt högre krav på rent vatten, ren luft och rena material. Xzero har en nu erkänt världs­ledande teknik inom vattenrening för nanoelektroniken. Xzeros affärsidé är att i sam­arbete med etablerade leverantörer sälja utrustning till nanoelektronikindustrin för tillverkning av ultrarent vatten.

 

Erbjudandet i sammandrag  
Teckningstid 23 maj – 11 juni 2018
Aktiepris 60 SEK
Teckning i poster på 100 aktier à 6 000 SEK
Likviddag 25 juni 2018
Antal nyemitterade aktier 200 000 st
Emissionsbelopp 12 000 000 SEK
 
En skatterabatt på upp till 15 procent utgår enligt gällande regler.
Se nedan.

 

Skatterabatt
Från och med 1 december 2013 föreligger ett direktavdrag för riskvilligt kapital.
Avdraget gäller fysiska personer som investerar i mindre och medelstora onoterade företag.
Avdraget är maximerat till 50 % av kapitalinsatsen och maximerat till 650 000 kronor per person och år.
Köp av aktier i denna nyemission ger rätt till skatteåterbäring i enlighet med dessa regler.
För en person som har överskott i inkomstslaget kapital är investeringsavdraget värt 30 %.
D.v.s. en investering på 100 000 kr betingar 50 % x 30 % i skatterabatt, d.v.s. 15 %.
För en person som saknar överskott i inkomstslaget kapital men som har överskott i inkomstslaget tjänst eller rörelse, är skatterabatten på en investering på 100 000 kr 10,5 %.
Skulle Xzero lämna aktieutdelning de närmaste fem åren efter nyemissionen eller skulle Xzero genomföra andra kapitalöverföringar till aktieägare som använt investeringsavdraget, kan investeringsbidraget komma att behöva återföras.

 

 

Sammanfattning (pdf)

Memorandum (pdf)