Anmälan för förvärv av aktier i Xzero AB (publ.)

Teckningstid: 23 maj - 11 juni, 2018

Teckningskurs: 60 kronor

Teckning i poster på: 100 aktier à 60 kronor (6 000 kronor)

Likviddag: 25 juni 2018

Webbformuläret är inte tillgängligt för mobiler. Använd en bärbar eller stationär dator för att fylla i anmälningssedeln online.

Betalning för tilldelade aktier sker enligt instruktion på avräkningsnotan, som beräknas att utsändas den 15 juni 2018. Courtage utgår ej.

Undertecknad befullmäktigar Xzero AB att verkställa teckning av aktier enligt villkor i utsänd information. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas.

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor daterade maj 2018, för förvärv av:

st B-aktier i Xzero AB.

 

Aktierna ska inregistreras på nedanstående depå eller VP-konto:

Depånummer:
Bank/Fondkommissionär:
VP-konto:
   
Personnummer/org.nr
Efternamn/Firma
Förnamn
Gatuadress/Box
Postnummer
Postort
Epostadress
Telefon dagtid
   

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

 

 

 

Anmälningssedel (ladda ner pdf)

Sammanfattning (pdf)

Memorandum (pdf)

Informationsmöten