Sälja aktier

Detta är en intresseanmälan och ingen marknadsplats.

Detta är vårt sätt att underlätta kontakten mellan säljare och köpare av Xzeros aktier. På grund av Finansinspektionens regler får vi inte agera mellanhand mellan köpare och säljare. Av samma skäl kan vi inte svara på förfrågningar om kurser.

Vi tar inte emot intresseanmälan via brev eller telefon.

Intresseanmälan för att sälja gäller i två veckor.

Xzeros bolagsstämma har beslutat att bolagets aktier ska noteras på O-listan eller motsvarande utländsk lista så snart så är lämpligt. Lämpligheten kommer att bedömas enligt bolagets situation och de allmänna utsikterna för nyintroduktioner på börsen. Bolaget ska ha ett ordentligt kassaflöde och börsen ska vara på väg upp. Inget beslut om notering har ännu fattats.

Anmälan  
Namn *
Adress
Postadress
Telefon
E-post *
  

* Obligatoriska fält

Intresserad av att köpa aktier. Se lista över säljare.

 

 

 

 

Intresserad av att köpa aktier.
Se lista över säljare.